Kontakt: Dział kadr

Dział Kadr i Płac

Kierownik Działu Kadr i Płac
Maria Zocłońska-Szczypek

Tel.: +48 32 327-89-26
GSM: +48 660 488 399
E-mail: kadry@epo-trans.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac
Maja Piekut

Tel.: +48 32 327-89-26
GSM: +48 660 488 399
E-mail: kadry@epo-trans.pl

Referent ds. Kadr i Płac
Dorota Jańczak

Tel.: +48 327-89-26
GSM: +48 660 488 399
E-mail: kadry@epo-trans.pl

Praca

Informacja dotycząca zatrudnienia kierowców

Witold Koronowski – GSM: +48 608 292 418

Informacja dotycząca zatrudnienia kierowców z Ukrainy

Vitalii Shmel – GSM: +48 881 944 718

Załącz CV: