Fundusze unijne

Firma „EPO – TRANS – SERWIS” Ewa Ozimek z siedzibą w Tychach realizuje w latach 2017-2018 projekt pn:

„System załadunku naczep kurtynowych typu MEGA zwiększający powierzchnie ładowniczą.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Oś priorytetowa:

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Działanie:

Projekty B+R przedsiębiorstw.

Poddziałanie:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0631/17

Numer naboru: 3/1.1.1/2017

 

Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe (link)