Kontakt: Dział kadr

Dział Kadr

Kierownik Działu Kadr i Płac
Maria Zocłońska-Szczypek

Tel.: +48 32 327-89-26
GSM: +48 660 488 399
E-mail: kadry@epo-trans.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac
Maja Piekut

Tel.: +48 32 327-89-26
GSM: +48 660 488 399
E-mail: kadry@epo-trans.pl

Referent ds. Kadr i Płac
Maryna Petruniak

Tel.: +48 327-89-26
GSM: +48 660 488 399
E-mail: kadry@epo-trans.pl

Referent ds. Kadr i Płac
Monika Olszowy

Tel.: +48 327-89-26
GSM: +48 660 488 399
E-mail: kadry@epo-trans.pl

Referent ds. Kadr i Płac
Lucyna Lubowiecka

Tel.: +48 327-89-26
GSM: +48 660 488 399
E-mail: kadry@epo-trans.pl

Praca

Informacja dotycząca zatrudnienia kierowców

Marcin Smoliński – GSM: +48 881 944 724

Informacja dotycząca zatrudnienia kierowców z Ukrainy

Vitalii Shmel – GSM: +48 881 944 718

    Załącz CV: