80 Ciągników i nowoczesna stacja tankowania LNG

Epo-Trans Logistic S.A. zdecydowało się na zakup nowoczesnych ciągników, jeżdżące na płynnym gazie ziemnym i oferujące do 1400 kilometrów zasięgu. Nowe ciągniki LNG będą wykonywać transporty po całej Europie oraz Skandynawii.

LNG (Liquefiels Natural Gas) to gaz ziemny skroplony, klarowny, bezbarwny, nietoksyczny, nierażący, otrzymywany po schłodzeniu do -160c.

LNG jako paliwo jest bardziej ekologiczne niż tradycyjne paliwa ropopochodne. Zaleta LNG jest mniejsza emisja cząstek stałych, tlenku azotu, CO2, a także niski hałas. Wartości dla cząsteczek stałych i NO są znacznie niższe od normy Euro VI. “Cicha” technologia silnika LNG ułatwia dostawy poza normatywnym czasem pracy.

Epo-Trans Logistic S.A. posiada nowoczesną stację tankowania gazu LNG na terenie nowej bazy transportowej EPO LNG A4 LSSE Obszar Krzywa Parking TIR, Krzywa, Gromadka.

Korzyści płynące z LNG:

 

  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
  • Cichsza praca pojazdów.
  • Większe bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów.
  • Niższe koszty eksploatacyjne pojazdów.

Więcej o tej inwestycji w Aktualnościach.

Dowiedz się więcej na: www.epolng.pl