Usługi: Magazyn

Nowa usługa dla naszych klientów

  • Magazynowanie już od 1 palety
  • Kompletacja wysyłek
  • Konfekcjonowanie
  • Przeładunki
  • Dystrybucja

Rozwiązania z zakresu logistyki magazynowej, dedykowane dla indywidualnych potrzeb  „ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘ”