Jeśli masz pytania dotyczące serwisu ciężarowego, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym pracownikiem.

Bohdan Osmałek

Tel. stac. +48 32 327 89 53
GSM: +48 660 488 395
E-mail: b.osmalek@epo-trans.pl