Gepard Biznesu 2016

Po raz kolejny EPO-Trans Logistic S.A. została wyróżniona statuetka Gepardy Biznesu 2016 Województwa Śląskiego. Informacje o tym są w rankingu Gepardy Biznesu 2016 Województwa Śląskiego  pod adresem:  http://businessnow.pl/13412,gepardy-biznesu-2016-wojewodztwa-slaskiego-2.html